<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beredskap

Kriser kan ramme alle virksomheter, og har tendens til å inntreffe uten forvarsel

Beredskap

Kriser har en tendens til å inntreffe uten forvarsel og konsekvensene er vanskelige å anslå. Kriser kan ramme alle virksomheter. Det kan i omfang være store katastrofer som ras, flom pandemi osv., men også alvorlig skade på en ansatt eller dødsfall, vil kunne oppleves som kriser.

Den beste forberedelsen alle virksomheter kan gjøre før kriser inntreffer, er å ha et godt planverk. Planene må være forankret i virksomheten, og de må beskrive hvem som skal gjøre hva, hvordan det skal gjøres, og til hvilken tid.

Qm+ har de nødvendige verktøyene for både planlegging for kriser, og håndtering av det, dersom de inntreffer. Planlegging innebærer å bruke verktøyene for risikohåndtering, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering, aktivitetsplan og eventuelt prosesskart og ansvarsmatriser.

Når kriser inntreffer er det avgjørende med hurtig varsling og iverksetting av planene. Qm+ har verktøy for ferdigskrevne varslinger på SMS og e-post samt verktøy for beredskapslogg slik at ledelsen har oversikt over personell, materiell og andre ressurser slik at tiltakene i beredskapsplanene blir iverksatt, og at mennesker blir ivaretatt. 

Vil du prøve produktet selv?

Book demo av Qm+

DEMO AV Qm+