<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alta kommune har valgt Qm+

Av Qm+
ned

Alta kommune har valgt Qm+ som leverandør av nytt helhetlig digitalt kvalitetssystem

Vi som jobber med Qm+ er både stolte og ydmyke over å bli valgt som den foretrukne leverandøren i konkurranse med andre aktører. Vi er ydmyke fordi vi vet at vår viktigste oppgave ligger foran oss. Det er å stille tilstrekkelige ressurser til disposisjon for Alta kommune slik at vi kan bidra til en god implementering og opplæring. Dette ønsker vi å gjøre for at overgangen til Qm+ skal bli tatt godt imot av de ansatte i kommunen.

Vår viktigste erfaring etter 20 år for at en implementering skal bli akseptert og vellykket, må de ansatte være forberedt på overgangen og lære seg å bruke Qm+. Det viktigste suksesskriteriet til implementeringen av Qm+, er basert på hvor raskt de ansatte klarer å utføre de forventede oppgavene i systemet.

Qm+ er utviklet spesielt med hensyn til medvirkning fra de ansatte. Alle ansatte får sin egen konto i Qm+ og ser status i egne saker og de ser alle fellesmeldinger som angår avdelingen på sitt dashbord. Dette gjør Qm+ til en effektivt kommunikasjonsplattform, og sørger for at instrukser, ansvarsmatriser og prosedyrer blir gjort kjent. Vi erfarer også at dette er medvirkende til at de ansatte får tillit til å melde avvik/UH, forbedringsforslag osv., når de ser at meldingene blir behandlet.

Alta er den største kommunen i Finnmark, målt etter antall innbyggere. Qm+ har en sterk posisjon i Finnmark og brukes nå av 8 av 19 kommuner i fylket. Målt etter innbyggerantallet i kommunene, brukes Qm+ av 73%.         

Alta (nordsamisk: Álttá gielda, kvensk: Alattion komuuni) er en kommune i det vestlige Finnmark, med bystatus siden 2000. Den grenser i nord mot Hasvik, Hammerfest, Loppa og Kvalsund, i øst mot Porsanger, i sør mot Kautokeino og Karasjok, og i vest mot Kvænangen og Loppa. Alta er også navnet på tettstedet og byen, som er kommunens administrasjonssenter.

Kanskje du også liker

Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 11, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datasamlingen i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Grafer og rapporter
on september 20, 2019

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen Grafene kan brukes til å få kjapt ...

Qm+
IKT Agder har valgt Qm+
on september 16, 2019

Qm+ har blitt valgt som felles kvalitets- og avvikssystem i IKT Agder I konkurranse med Antenor, ...

Qm+
Versjon 4 - Behandle saker
on september 13, 2019

Dette er en fortsettelse av forrige ukes artikkel hvor vi forklarer selve saksbehandlingen ...

Qm+