<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Behandle saker

Av Qm+
ned

Dette er en fortsettelse av forrige ukes artikkel hvor vi forklarer selve saksbehandlingen

forrige artikkel så vi på oppbygningen av saksbehandlingsbildet. Denne gangen går vi videre med å forklare mulighetene i selve saksbehandlingen.

Versjon 4 har fire standardmuligheter for behandling av meldinger når meldingen er åpen og brukeren har lese, skrive og behandlingsrettigheter til meldingen:

  • Send til saksbehandler

Brukes når en annen enn nåværende saksbehandler skal avgjøre sakens videre skjebne.

  • Planlegg tiltak

Brukes når man vet hva som skal gjøres og hvem som skal utføre oppgaven som skal til for å få lukket saken.

  • Lukk

Brukes når sakens oppgave allerede er utført.

  • Avvis

Brukes når saken er registrert ved en feiltagelse.

I Versjon 4 er det mulig å endre saksgangene med behandling av alle sakstyper med egne arbeidsflyter. Ved tildeling av en oppgave blir det automatisk laget et varsel til den som mottar oppgaven. Hvordan denne mottar varselet settes i brukerens innstillinger ut ifra sakens prioritet (varsel bare i Qm+, på e-post eller på SMS).

Neste uke skal vi se nærmere på Grafer og Rapporter.

Les hele artikkelen og se eksempler på hvordan selve saksbehandlingen gjøres i Versjon 4:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_saker

 

Vi har tidligere skrevet artikler om behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet.
Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 11, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datasamlingen i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Grafer og rapporter
on september 20, 2019

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen Grafene kan brukes til å få kjapt ...

Qm+
IKT Agder har valgt Qm+
on september 16, 2019

Qm+ har blitt valgt som felles kvalitets- og avvikssystem i IKT Agder I konkurranse med Antenor, ...

Qm+
Versjon 4 - Behandle saker
on september 13, 2019

Dette er en fortsettelse av forrige ukes artikkel hvor vi forklarer selve saksbehandlingen ...

Qm+