<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Grafer og rapporter

Av Qm+
ned

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen

Grafene kan brukes til å få kjapt overblikk over alle aspekter ved registrering og behandling av alle saksobjekter i systemet - meldinger, tiltak, dokumentversjoner, høringer og revisjoner. I tillegg kan grafer også vises for oppgaver. Grafene vises på bakgrunn av et søk, grupperes i rapporter og defineres av regler.

I denne artikkelen skal vi se litt på de ulike graftypene og hvordan de kan grupperes i rapporter. De andre delene kommer vi tilbake til i senere artikler.

Grafer

I Versjon 4 får brukeren mulighet til å velge mellom flere grafkomponenter (stolpe, linje, pai eller tabellvisning) for visning av datasett. Hver grafkomponent har egne innstillinger for visning og presentasjon slik at det kan tilpasses det konkrete datasettet og brukernes preferanser.

Dette lagres i regler som tilsvarer funksjonen for dynamiske grafer fra versjon 3, slik at brukeren selv kan definere navn på komponenten og hvilke verdier som skal brukes på X-aksen og Y-aksen for grafene.

Dette er en funksjon som er med på å øke fleksibiliteten i analysene og rapporteringen av datasettene.

Rapporter

En helt ny mulighet i Versjon 4 er å sette opp rapporter for å gruppere grafkomponentene. Rapportene brukes til å lage en for brukerne logisk oppdeling av grafkomponentene og kan om ønskelig kobles til et lagret søk.

Hver sakstype har sin egen liste av rapporter slik at brukeren enkelt og raskt kan komme til resultatene hun er interessert i.

Neste uke skal vi se nærmere på Søk.

Les hele artikkelen og se eksempler på grafer og rapporter i Versjon 4:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Grafer_og_Rapporter

 

Vi har tidligere skrevet artikler om saksbehandling og behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet. Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_saker

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+