<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 klargjøres for lansering!

Av Qm+
ned

Vi er endelig i ferd med å klargjøre Qm+ Versjon 4 for lansering!

Versjon 4 er bygget opp fra bunn på nytt med et helt nytt rammeverk og har nytt brukergrensesnitt for å forenkle brukeropplevelsen i systemet.

Qm+ har gjennom 20 års utvikling endret seg fra å være et digitalt HMS-system til å bli et komplett styringsverktøy. Utviklingen har skjedd i takt med kundenes ønsker og endringer i ISO-standardene og i lover og forskrifter. Det gjør at vi nå tilpasser systemet slik at brukeropplevelsen blir enda bedre. Vi håper at kundene vil sette pris på det nye utseende og at det nye rammeverket gjør tilpasninger mulig å realisere som vi bare kunne drømme om tidligere.

Det nye grensesnittet er laget gjenkjennelig slik at overgangen fra Versjon 3 til Versjon 4 skal gå så sømløst som mulig. Tanken er at det skal gi enklere inngang til hver enkelt handling og gjøre det lettere for brukerne å gjøre egne spesialtilpasninger i systemet.

Vi vil i ukene frem mot lansering presentere ulike deler av versjon 4 i en artikkelserie.


Først ut er en gjennomgang av det nye dashbordet.

Dashbordet er standard startside i Qm+ og har mange likhetstrekk med Hjem-siden i nåværende versjon 3, men kan nå tilpasses den enkelte i mye større grad.

Hensikten med dashbordet er å presentere systemet på en side på en enkel og brukervennlig måte. Fra dashbordet kan nye meldinger registreres og rapporter fra hele systemet vises.

 

I neste artikkel tar vi for oss SAKSTYPER og ARBEIDSFLYT i Versjon 4.

 

Kanskje du også liker

Versjon 4 - Redigere ...
on august 19, 2022

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on august 19, 2022

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on august 19, 2022

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on august 19, 2022

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on august 19, 2022

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Grafer og rapporter
on august 19, 2022

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen Grafene kan brukes til å få kjapt ...

Qm+