<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 klargjøres for lansering!

Av Qm+
ned

Vi er endelig i ferd med å klargjøre Qm+ Versjon 4 for lansering!

Versjon 4 er bygget opp fra bunn på nytt med et helt nytt rammeverk og har nytt brukergrensesnitt for å forenkle brukeropplevelsen i systemet.

Qm+ har gjennom 20 års utvikling endret seg fra å være et digitalt HMS-system til å bli et komplett styringsverktøy. Utviklingen har skjedd i takt med kundenes ønsker og endringer i ISO-standardene og i lover og forskrifter. Det gjør at vi nå tilpasser systemet slik at brukeropplevelsen blir enda bedre. Vi håper at kundene vil sette pris på det nye utseende og at det nye rammeverket gjør tilpasninger mulig å realisere som vi bare kunne drømme om tidligere.

Det nye grensesnittet er laget gjenkjennelig slik at overgangen fra Versjon 3 til Versjon 4 skal gå så sømløst som mulig. Tanken er at det skal gi enklere inngang til hver enkelt handling og gjøre det lettere for brukerne å gjøre egne spesialtilpasninger i systemet.

Vi vil i ukene frem mot lansering presentere ulike deler av versjon 4 i en artikkelserie.


Først ut er en gjennomgang av det nye dashbordet.

Dashbordet er standard startside i Qm+ og har mange likhetstrekk med Hjem-siden i nåværende versjon 3, men kan nå tilpasses den enkelte i mye større grad.

Hensikten med dashbordet er å presentere systemet på en side på en enkel og brukervennlig måte. Fra dashbordet kan nye meldinger registreres og rapporter fra hele systemet vises.

Les hele artikkelen og se det nye dashbordet her:
https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

 

I neste artikkel tar vi for oss SAKSTYPER og ARBEIDSFLYT i Versjon 4.

Denne artikkelen finner du her:
https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

Kanskje du også liker

Versjon 4 - Grafer og rapporter
on september 20, 2019

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen Grafene kan brukes til å få kjapt ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
IKT Agder har valgt Qm+
on september 16, 2019

Qm+ har blitt valgt som felles kvalitets- og avvikssystem i IKT Agder I konkurranse med Antenor, ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 - Behandle saker
on september 13, 2019

Dette er en fortsettelse av forrige ukes artikkel hvor vi forklarer selve saksbehandlingen ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 - Saksbehandling
on september 6, 2019

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Saksbehandling er bygget opp i Versjon 4 En velfungerende ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 klargjøres for lansering!
on september 2, 2019

Vi er endelig i ferd med å klargjøre Qm+ Versjon 4 for lansering! Versjon 4 er bygget opp fra bunn ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 - Sakstyper og ...
on september 2, 2019

I denne artikkelen viser vi Sakstyper og Arbeidsflyt i Versjon 4 Versjon 4 er bygget opp fra bunn ...

commentIcon 0 Comments
Qm+