<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 klargjøres for lansering!

Av Qm+
ned

Vi er endelig i ferd med å klargjøre Qm+ Versjon 4 for lansering!

Versjon 4 er bygget opp fra bunn på nytt med et helt nytt rammeverk og har nytt brukergrensesnitt for å forenkle brukeropplevelsen i systemet.

Qm+ har gjennom 20 års utvikling endret seg fra å være et digitalt HMS-system til å bli et komplett styringsverktøy. Utviklingen har skjedd i takt med kundenes ønsker og endringer i ISO-standardene og i lover og forskrifter. Det gjør at vi nå tilpasser systemet slik at brukeropplevelsen blir enda bedre. Vi håper at kundene vil sette pris på det nye utseende og at det nye rammeverket gjør tilpasninger mulig å realisere som vi bare kunne drømme om tidligere.

Det nye grensesnittet er laget gjenkjennelig slik at overgangen fra Versjon 3 til Versjon 4 skal gå så sømløst som mulig. Tanken er at det skal gi enklere inngang til hver enkelt handling og gjøre det lettere for brukerne å gjøre egne spesialtilpasninger i systemet.

Vi vil i ukene frem mot lansering presentere ulike deler av versjon 4 i en artikkelserie.


Først ut er en gjennomgang av det nye dashbordet.

Dashbordet er standard startside i Qm+ og har mange likhetstrekk med Hjem-siden i nåværende versjon 3, men kan nå tilpasses den enkelte i mye større grad.

Hensikten med dashbordet er å presentere systemet på en side på en enkel og brukervennlig måte. Fra dashbordet kan nye meldinger registreres og rapporter fra hele systemet vises.

Les hele artikkelen og se det nye dashbordet her:
https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

 

I neste artikkel tar vi for oss SAKSTYPER og ARBEIDSFLYT i Versjon 4.

Denne artikkelen finner du her:
https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+