<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Listeoversikter

Av Qm+
ned

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker

Listeoversiktene gjør at man enkelt kan ta fatt i de viktigste sakene først. Alle typer saker (meldinger, tiltak, oppgaver) kan vises i tabeller. Det kan også alle de andre objektene i systemet som avdelinger, kategorier, meldingsskjemaer, arbeidsflyter med mer for systemets administratorer. Saksoversiktene finnes i Dashbord og i den egne siden Saker som har en underside per sakstype.

I Versjon 4 finnes listeoversikter i Dashbord, i Saker eller i Admin. Det er brukerens tildelte rettigheter som avgjør hva hun har tilgang til.

Listeoversikter i Dashbord har alle brukere. Dashbordet bygges opp av komponenter som hver viser nyttig informasjon til brukeren. Det kan lages komponenter med informasjon fra alle deler av Qm+.

Listeoversikter i Saker har alle som har saksbehandlingsansvar eller som har innsynsrett i saksbehandling. I Saker kan man trykke direkte på saken i listen for å åpne den. Her finnes også funksjon for Søk og Filter.

Listeoversikter i Admin har alle som har blitt tildelt Admin-rettigheter. Dette vil typisk være ledere og administratorer. Oversiktene i Admin brukes til å holde oversikt over ting som brukere, avdelinger, dokumenter, arbeidsflyter med mer.

Les hele artikkelen og se eksempler på listeoversikter i Versjon 4: 

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Listeoversikter

 

Vi har tidligere skrevet artikler om søk, grafer og rapporter, saksbehandling og behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet. Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/S%C3%B8k

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Grafer_og_Rapporter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_saker

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+