<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Redigere meldingsskjema

Av Qm+
ned

Redigering av meldingsskjemaer

Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste verktøyet for å legge informasjon inn i Qm+ på.

Kundens superbruker har fulle redigeringsrettigheter til skjemaene og kan tilpasse dem helt til egen virksomhet.

Når man oppretter et nytt meldingsskjema legges det inn en del felter som standard slik at man kommer kjapt i gang. Disse kan også tilpasses hver enkelt kunde.

Versjon 4 gir kunden mulighet til å tilpasse meldingsskjemaer med en til tre kolonner og til å redigere meldingsskjemaene på en enklere måte, blant annet ved bruk av funksjonen dra og slipp og ved hurtigtaster for å legge til eller fjerne felter, kategorigrupper og kategorier. 

Kategoriene kan også legges inn fra flere avdelinger.


Les hele artikkelen og se eksempler på redigering av meldingsskjemaer i Versjon 4:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Redigere_meldingsskjema

 

Vi har tidligere skrevet artikler om å registrere melding, listeoversikter, søk, grafer og rapporter, saksbehandling og behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet. Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Registrere_melding

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Listeoversikter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/S%C3%B8k

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Grafer_og_Rapporter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_saker

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+