<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Redigere meldingsskjema - del 2

Av Qm+
ned

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4

Redigeringsverktøyet for meldingsskjemaer er gjort bredere (utvidet med flere funksjoner) og dypere (mer funksjonsrikt) i Versjon 4.

Selv om redigeringsverktøyet er blitt mer sofistikert, forsikrer vi at redigeringen er blitt mer brukervennlig slik at du skal få gjort mer med færre klikk.

Redigering i Versjon 4 er forenklet ved bruk av en ny verktøystolpe med hurtigtaster som inneholder kontroller for å legge til alle felttypene i skjemaet.

Nytt i Versjon 4 er også muligheter for å legge til tekstfelt med innstillinger for formatering slik at tekst ikke må følge en forhåndsinnstilt skrift. Det kan nå også legges inn bildefelter slik at bilder av for eksempel en planskisse kan vises direkte i skjemaet, og ikke bare som et vedlegg eller lenke. Dette er en ny funksjon som kan være nyttig ved bruk av appen utenfor dekning.

Alle flyttinger av feltenes plassering i skjemaets kolonner og rader gjøres ved brukervennlig «dra og slipp»-funksjonalitet.

Avhengigheter er et kraftig verktøy for å holde registreringsbildet så enkelt som mulig for brukeren. Avhengigheter virker både i selve meldingsskjemaet og i kategoriredigeringen, men vi har forenklet oppsettet.

Les hele artikkelen og se eksempler på å redigere meldingsskjema - del 2 i Versjon 4: 

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Redigere_meldingsskjema,_del_2

Vi har tidligere skrevet artikler om å redigere meldingsskjema, registrere melding, listeoversikter, søk, grafer og rapporter, saksbehandling og behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet. Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Redigere_meldingsskjema

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Registrere_melding

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Listeoversikter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/S%C3%B8k

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Grafer_og_Rapporter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_saker

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+