<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Registrere melding

Av Qm+
ned

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem

Registrering av meldinger er også den viktigste måten å legge informasjon inn i Qm+ på. Registreringen kan foregå enten via nettapplikasjonen eller mobilappen.

En melding registreres i et meldingsskjema. Meldingsskjemaer er bygget opp av kategorigrupper og felter. I versjon 4 kan kunden bestemme nesten alt som skal vises i meldingsskjemaet. Felter og kategorigrupper kan plasseres i ønsket kolonne og rekkefølge og navn og egenskaper kan endres.

Meldingsskjemaet tilhører en meldingsskjematype som bestemmer hvilken arbeidsflyt den registrerte meldingen skal følge. At vi gir kunden mulighet til å bestemme arbeidsflyten selv gjør at skjematypene kan tilpasses virksomhetens behov på en helt ny måte. Eksempelvis vil HMS-meldinger normalt ha en annen arbeidsflyt enn loggmeldinger for utført sjekkliste ved retur til leverandør.      

Meldinger fra de ulike skjematypene holdes normalt separat i grafer og rapporter. Dette gjør at det er ekstremt gode muligheter for drill-down og rapportering av relevante data.

Les hele artikkelen og se eksempler på registrering av melding i Versjon 4: 

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Registrere_melding

 

Vi har tidligere skrevet artikler om listeoversikter, søk, grafer og rapporter, saksbehandling og behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet. Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Listeoversikter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/S%C3%B8k

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Grafer_og_Rapporter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_sakerhttps://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+