<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Registrere melding

Av Qm+
ned

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem

Registrering av meldinger er også den viktigste måten å legge informasjon inn i Qm+ på. Registreringen kan foregå enten via nettapplikasjonen eller mobilappen.

En melding registreres i et meldingsskjema. Meldingsskjemaer er bygget opp av kategorigrupper og felter. I versjon 4 kan kunden bestemme nesten alt som skal vises i meldingsskjemaet. Felter og kategorigrupper kan plasseres i ønsket kolonne og rekkefølge og navn og egenskaper kan endres.

Meldingsskjemaet tilhører en meldingsskjematype som bestemmer hvilken arbeidsflyt den registrerte meldingen skal følge. At vi gir kunden mulighet til å bestemme arbeidsflyten selv gjør at skjematypene kan tilpasses virksomhetens behov på en helt ny måte. Eksempelvis vil HMS-meldinger normalt ha en annen arbeidsflyt enn loggmeldinger for utført sjekkliste ved retur til leverandør.      

Meldinger fra de ulike skjematypene holdes normalt separat i grafer og rapporter. Dette gjør at det er ekstremt gode muligheter for drill-down og rapportering av relevante data.

 

Kanskje du også liker

Versjon 4 - Redigere ...
on august 19, 2022

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on august 19, 2022

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on august 19, 2022

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on august 19, 2022

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on august 19, 2022

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Grafer og rapporter
on august 19, 2022

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen Grafene kan brukes til å få kjapt ...

Qm+