<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Søk

Av Qm+
ned

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data

I Qm+ kan brukeren enkelt drille ned i dataene og hente grafer som er brutt ned på en enkelt kategori i et meldingsskjema.

I Versjon 4 presenterer vi et helt nytt grensesnitt for søk hvor alle sider av søket redigeres direkte i siden på en enkel måte. Et søk kan lagres og hentes frem senere eller knyttes til en rapport.

Grafer og tabelloversikter er noen av de viktigste funksjonene i Qm+. Begge deler bruker søk etter saker for å bestemme hvilke saker som er med i grafene eller tabelloversikten.

Søk gjøres ved å trykke på en graf eller direkte i søkefeltet ved å endre verdien på et eksisterende søkekriteria eller ved å legge til eller ta bort et kriteria.

Søk kan også gjøres i datofelt eller avgrenses til kategorigruppe, kategori, melder, meldingsskjema, meldingsskjematype, prioritet, registrert melding, registrert av, status i saksbehandling, oppgavestatus, saksdeltakere, type saksdeltaker eller som fritekst.

Søk kan også lagres. Alle brukere kan lagre søk for seg selv. Brukere med rettigheten til det kan lagre søk som felles. Det vil si at søket vil være tilgjengelig for alle brukere. Søk lagret som felles kan tilknyttes rapporter.

Neste uke skal vi se på tabellvisningen av saker.

Les hele artikkelen og se eksempler på søk i Versjon 4:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/S%C3%B8k

 

Vi har tidligere skrevet artikler om grafer og rapporter, saksbehandling og behandlingsbildet i saksbehandlingen, sakstyper og arbeidsflyt og om dashbordet. Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Grafer_og_Rapporter

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandle_saker

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+