<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Saksbehandling

Av Qm+
ned

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Saksbehandling er bygget opp i Versjon 4

En velfungerende saksbehandling er essensielt for å ha et levende system. Forbedringer settes kontrollert ut i livet og melderne får tilbakemelding på registreringene sine. Qm+ leverer selvfølgelig statistikk for alle faser i prosessen, uansett hvordan kunden tilpasser arbeidsflyten til eget bruk.

I Versjon 4 er behandlingsbildet for alle sakstyper forsøkt bygget opp så likt som mulig og vi har hatt fokus på å gjøre det enklere og raskere for brukeren å behandle saker. De fleste felter kan nå redigeres direkte i saksbehandlingsbildet og en bruker kan velge å følge saken for å holde seg oppdatert om alle endringer.

Les hele artikkelen og se eksempler på hvordan saksbehandling gjøres i Versjon 4:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

 

Vi har tidligere skrevet artikler om Sakstyper og arbeidsflyt og om Dashbordet.

Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+