<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Saksbehandling

Av Qm+
ned

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Saksbehandling er bygget opp i Versjon 4

En velfungerende saksbehandling er essensielt for å ha et levende system. Forbedringer settes kontrollert ut i livet og melderne får tilbakemelding på registreringene sine. Qm+ leverer selvfølgelig statistikk for alle faser i prosessen, uansett hvordan kunden tilpasser arbeidsflyten til eget bruk.

I Versjon 4 er behandlingsbildet for alle sakstyper forsøkt bygget opp så likt som mulig og vi har hatt fokus på å gjøre det enklere og raskere for brukeren å behandle saker. De fleste felter kan nå redigeres direkte i saksbehandlingsbildet og en bruker kan velge å følge saken for å holde seg oppdatert om alle endringer.

Les hele artikkelen og se eksempler på hvordan saksbehandling gjøres i Versjon 4:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Saksbehandling_-_Behandlingsbildet

 

Vi har tidligere skrevet artikler om Sakstyper og arbeidsflyt og om Dashbordet.

Disse artiklene finner du her:

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Versjon 4 - Grafer og rapporter
on september 20, 2019

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen Grafene kan brukes til å få kjapt ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
IKT Agder har valgt Qm+
on september 16, 2019

Qm+ har blitt valgt som felles kvalitets- og avvikssystem i IKT Agder I konkurranse med Antenor, ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 - Behandle saker
on september 13, 2019

Dette er en fortsettelse av forrige ukes artikkel hvor vi forklarer selve saksbehandlingen ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 - Saksbehandling
on september 6, 2019

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Saksbehandling er bygget opp i Versjon 4 En velfungerende ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 klargjøres for lansering!
on september 2, 2019

Vi er endelig i ferd med å klargjøre Qm+ Versjon 4 for lansering! Versjon 4 er bygget opp fra bunn ...

commentIcon 0 Comments
Qm+
Versjon 4 - Sakstyper og ...
on september 2, 2019

I denne artikkelen viser vi Sakstyper og Arbeidsflyt i Versjon 4 Versjon 4 er bygget opp fra bunn ...

commentIcon 0 Comments
Qm+