<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Versjon 4 - Sakstyper og Arbeidsflyt

Av Qm+
ned

I denne artikkelen viser vi Sakstyper og Arbeidsflyt i Versjon 4

Versjon 4 er bygget opp fra bunn på nytt med et helt nytt rammeverk og har nytt brukergrensesnitt for å forenkle brukeropplevelsen i systemet. De som ønsker å endre saksgangene får nå helt nye muligheter med behandling av alle sakstyper med egne arbeidsflyter.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan SAKSTYPER og ARBEIDSFLYT er bygget opp i versjon 4.

SAKSTYPER

I Qm+ kan alle sakstyper behandles og systemet viser grafer og lister for dem. For hver sakstype kan det defineres en eller flere arbeidsflyter. Qm+ har følgende sakstyper:

  • Melding

Meldinger registreres inn i Qm+ via meldingsskjemaer som administratorbrukerne tilpasser til virksomhetens behov. Meldingsskjemaene grupperes i skjematyper der hver skjematype kan ha egen arbeidsflyt. Som standard kommer Qm+ med skjematypene Melding, Logg, Arbeidsordre og Risiko. Meldinger kan registreres både via webversjonen og i Android eller iOS appene.

  • Tiltak

Tiltak kan brukes i behandlingen av meldinger for å tilordne en eller flere brukere en oppgave som skal utføres. En melding kan ha flere tiltak og ett tiltak kan tilknyttes flere meldinger.

  • Dokumentversjon

Et dokument kan ha to aktive versjoner. Siste versjon og den publiserte versjonen. Det er bare den publiserte versjonen som vises i Qm+ utenfor administratormodulen og høringer og revisjoner.

  • Høring

En høring kan brukes til å hente inn synspunkter fra flere brukere om en dokumentversjon. Typisk brukt før dokumentversjonen publiseres.

  • Revisjon

En revisjon er en kontroll av ett eller flere dokumenter. Kontrollen er ment å gå på både om dokumentet er holdt oppdatert innholdsmessig og om eventuelle prosesser med nye versjoner er fullført med publisering. Derfor vises det lenke både til publisert versjon og siste versjon (om disse er forskjellige) i revisjonsbildet.

ARBEIDSFLYT

En arbeidsflyt forteller systemet hvordan en sak skal behandles. I Versjon 4 kan kunden selv enkelt endre arbeidsflyt ved å endre ulike felter i delene av arbeidsflyten.

Arbeidsflyt i Versjon 4 er bygget opp i delene StatusOvergang og Dialog.

En kort beskrivelse av delene er gjengitt under:

  • Hver sakstype har et sett med statuser
  • For å skifte status på en sak, kreves det at en overgang er definert
  • For å utføre en overgang må brukeren besvare en dialog
  • Dialogene brukes til å få inn mer informasjon eller dokumentere hva som er gjort med saken
  • Dialogene bygges opp av felter


Les hele artikkelen og se eksempler på hvordan sakstyper og arbeidsflyt er bygget opp:
https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Sakstyper_og_arbeidsflyt

 

I forrige artikkel tok vi for oss Dashbordet i Versjon 4.

Denne artikkelen finner du her:
https://www.qmplus.com/wiki/index.php/Dashbord

Kanskje du også liker

Nordre Follo kommune valgte QM+
on april 27, 2020

Qm+ har inngått kontrakt med Nordre Follo kommune om leveranse av kvalitets- og avvikssystem ...

Thomas Nordbrekken
Versjon 4 - Redigere ...
on oktober 28, 2019

Redigeringsverktøyet er gjort bredere og dypere i Versjon 4 Redigeringsverktøyet for ...

Qm+
Versjon 4 - Redigere meldingsskjema
on oktober 18, 2019

Redigering av meldingsskjemaer Vi har tidligere nevnt at meldingsskjemaer er det viktigste ...

Qm+
Versjon 4 - Registrere melding
on oktober 18, 2019

Registrering av meldinger utgjør kjernen av datafangsten i et avvikssystem Registrering av ...

Qm+
Versjon 4 - Listeoversikter
on oktober 4, 2019

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker Listeoversiktene gjør at man enkelt ...

Qm+
Versjon 4 - Søk
on september 30, 2019

Søk er en viktig funksjon for raskt å finne frem til relevante data I Qm+ kan brukeren enkelt ...

Qm+