BOOK GRATIS DEMO

Prøv Qm+ selv

Én ting er å lese om produktet – noe annet er å få muligheten til å se og prøve selv. 

Qm+ inneholder verktøy du har behov for innen kvalitetsstyring, risikohåndtering, internkontroll og HMS, IK-Mat og HACCP, logistikk, lean management, utstyr og FDV og beredskap. 

Book en demo og få en gjennomgang av hvilke problemer Qm+ kan løse for din virksomhet, og få tilgang til å prøve ut verktøyene selv.

Kontakt

Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker

post@qmplus.com 

+47 22 95 83 63

Vennligst fyll ut skjemaet for å avtale demo

RUNE EMBRE
HMS-KS Leder i Würth

Vi har erfart at Quality Manager Plus gir oss en tett og fin oppfølging. Med sin inngående kunnskap om "best practice" på internkontrollområdet tilpasses Qm+ til våre behov, og vi får gode og nyttige råd som bidrar til at vi oppnår de resultater vi ønsker...

LARS GUNNAR LARSEN
Kvalitetssjef i OTRA

Otra Norge as er en landsdekkende Norsk elektrogrossist, og har i den forbindelse benyttet QM+ i den daglige driften og kvalitetssikringen i henhold til ISO 9001. 

Vi kan videre bekrefte at vi med glede står som referanse vedrørende bruk av systemet og support av leverandøren i denne forbindelse. Otra Norge har benyttet systemet til Prosedyre og prosessbibliotek, avviksrapportering, avvikshåndtering, HMS oppfølging, aktivitetslogg for salg og innkjøp, KPI rapportering av QA mål. Undertegnede står til disposisjon ved ønske om ytterligere avklaringer rundt bruk og funksjonalitet i henhold til vår bruk.

THOMAS NORDBREKKEN
HMS-K Leder i TESS As

Tess AS benytter QM+ i alle avdelinger siden 2010 og står med glede som referanse når det gjelder bruk av systemet og på support fra leverandøren.
TESS har til nå benyttet QM+ til avviksrapportering, avvikshåndtering, HMS registrering og oppfølging, Risikovurderinger og Prosedyrebibliotek.

Undertegnede kan kontaktes ved ønske om ytterlige avklaringer på hvordan TESS AS benytter og opplever bruk og funksjonalitet av QM+ som avviks/ledelsessystem.