<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FDV

Qm+ har verktøy for instrukser, ansvarsmatriser og prosedyrer

God forvaltning av virksomhetens materiell krever oversikt, kompetanse og tydelig ansvarsforeling.

I mange bransjer og virksomheter er hoveddelen av den økonomiske kapitalen bundet opp i bygninger, maskiner og utstyr. Mangelfull forvaltning og vedlikehold kan føre til store økonomiske kostnader.

Qm+ har gode verktøy for å lage instrukser, ansvarsmatriser og prosedyrer for å holde oversikt over materiellet og at de ansatte har nødvendig forvaltningskompetanse og kjennskap til ansvarsfordelingen. Flere av våre kunder har enorme mengder med ulikt materiell eller et stort antall SKUer.

Meldingsskjemaer, dokumenthåndtering, rapportering og aktivitetsplan i Qm+ kan løse virksomhetenes behov for en oversiktlig, periodisk og kostnadsrasjonell forvaltning.

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+