<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Folkehelsearbeid

Qm+ har tverrfaglige verktøy for planlegging, iverksetting av tiltak og evaluering

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Ansvaret for å sette i verk tiltak for et systematisk folkehelsearbeid påligger kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter.

Det er en klar og overlappende sammenheng mellom folkehelsearbeid og internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.

Felles for kommuners og fylkeskommuners ansvar, er kravet om å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden, og at folkehelsearbeidet skal dokumenteres skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene.

Qm+ har tverrfaglige verktøy til å få nødvendig oversikt gjennom planlegging, iverksetting av tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet.

Disse verktøyene er meget godt egnet til å presentere omfattende data i oversiktlige grafer og tabeller, gjennomføre saksbehandling og identifisere tiltak slik at ledere på alle nivåer i kommuner og fylkeskommuner får et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette effektive tiltak. Slike tiltak skal i hovedsak fremme helsefremming og sykdomsforebygging.

Qm+ har også analyseverktøy for å måle effekten av tiltakene og et organinternt arkiv som sørger for at all dokumentasjon arkiveres på rett tiltak.

Den årlige Helseprofilen til din kommune kan du hente på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Finn folkehelseprofilen i din kommune her:

https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+