<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HMS

Qm+ hjelper virksomheter med systematisk HMS-arbeid i samsvar med lovgivningen

Qm+ har verktøy som kvalitetssikrer HMS-arbeidet


HMS utgjør en vesentlig del av virksomhetens lovpålagte internkontroll.

Forskriftens krav om skriftlig dokumentasjon gjelder planer, gjennomføring, resultater og oppfølgingstiltak. Det stilles også krav til at arbeidstakerne medvirker ved innføring og utøvelse.

Qm+ har tverrfaglige verktøy som er utviklet for å skape kobling mellom oppgaver og krav, kontroller og resultater av disse. Resultatene aggregeres i grafer og visualiseres i ett skjermbilde.

Medvirkning fra arbeidstakere er en forutsetning i Qm+. Virksomheter som tar i bruk Qm+, får egne tilganger med eget dashbord, for alle ansatte. Dashbordet viser fellesdokumenter, status på saksbehandling som angår hele virksomheten, og status på saker som bare angår den ansatte.

Verktøyene for risikohåndtering, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering, saksbehandling og rapportering er er knyttet tett sammen slik at resultatene vises i oversiktlige grafer.  Grafer som kan endres til tabeller med et klikk, forenkler HMS-arbeidet. 

hms-graf-1

Vil du prøve produktet selv?

Book demo av Qm+

DEMO AV Qm+