<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IK-Mat og HACCP

Qm+ har verktøy tilpasset for risikohåndtering, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering og rapportering

IK-Mat

Når man snakker om mattrygghet brukes både begrepet IK-Mat og HAACP.

IK-Mat er en samling av rutiner bedriften må ha for at regelverket skal etterleves og maten produseres under trygge omgivelser. Gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøletemperaturer er grunnforutsetninger for god mattrygghet. 

Skriftlige rutiner er ikke tilfredsstillende dokumentasjon på at rutinene utøves. 

Utfyllingsskjemaer i Qm+ er oppgavebaserte. Dette innebærer at krav i lov- og regelverk speiles i alle utfyllingsskjemaer som hovedoppgaver med tilhørende deloppgaver og sjekklister som spesielt anviser hva som skal kontrolleres. De samme kategoriserte oppgavene gjenfinnes i risikoanalyser, avviksmeldinger og sjekklister.

Alle registreringer oppsummeres i grafer og tabeller. Dette dokumenterer at IK-Mat utøves og regelverk etterleves.

I tillegg har Qm+ også verktøy for risikohåndtering, dokumenthåndtering og rapportering som er særlig tilpasset internkontroll for næringsmiddelbedrifter.

Krav om å innføre og utøve særskilt internkontroll for næringsmiddelbedrifter, er nedfelt i Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (Internkontrollforskriften for næringsmidler).

 

HACCP

HACCP "Hazard Analysis (and) Critical Control Point" er et ledelsesverktøy for å identifisere farer som kan oppstå ved håndtering av mat, med tilhørende operative grep for å minimalisere faren gjennom å ha styring og kontroll med dem.

Utfyllingsskjemaer i Qm+ er oppgavebaserte. Dette innebærer at krav i lov- og regelverk speiles i alle utfyllingsskjemaer som hovedoppgaver med tilhørende deloppgaver og sjekklister som spesielt anviser hva som skal kontrolleres. De samme kategoriserte oppgavene gjenfinnes i risikoanalyser, avviksmeldinger og sjekklister.

Alle registreringer oppsummeres i grafer og tabeller. Dette dokumenterer at HACCP utøves og regelverk etterleves.

Qm+ har verktøy for risikohåndtering, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering og rapportering som er tilpasset HACCP.

Krav om HACCP er nedfelt i Næringsmiddelhygieneforskriften.

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+