<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internkontroll

Qm+ har tverrfaglige styringsverktøy

Internkontroll i Qm+

Aktivitetene i en internkontrollprosess når internkontroll forstås som styring og kontroll, er i hovedsak de samme aktivitetene som i en risikostyringsprosess. Qm+ har tverrfaglige styringsverktøy som er utviklet for å skape en kobling mellom oppgaver og krav, kontroller og resultater av disse.

Verktøyene er særlig spesialiserte mot å redusere uønskede hendelser. Dette som et resultat av at KLP i 2005 valgte Qm+ som leverandør til sitt FøreVar-program, som var rettet mot skadeforebygging i offentlige virksomheter. Det overordnede målet var at Qm+ skulle bidra til å sterkt redusere uønskede hendelser.

Reduksjon av uønskede hendelser begynner med risikohåndtering. Risikohåndtering i Qm+ er oppgavebasert og følger en strukturert metodikk. Metodikken er beskrevet under Risikohåndtering.

Qm+ er også utviklet med hensyn til medvirkning fra ansatte. Alle ansatte i virksomheter som tar i bruk Qm+, får egne tilganger med eget dashbord som viser fellesdokumenter, status på
saksbehandling som angår alle og den ansattes egne saker.

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+