<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internkontroll

Qm+ har tverrfaglige styringsverktøy

Internkontroll i Qm+

Qm+ har tverrfaglige styringsverktøy som er utviklet for å skape en kobling mellom oppgaver og krav, kontroller og resultater av disse.

Verktøyene samspiller slik at alle registreringer av kontroller, feil, kundeklager og kartlegginger blir oppsummert i grafoversikter: Totalt for hele virksomhetene, også fordelt på hver avdeling. Med ett klikk kommer oversikten fram for leder. Ledelse minus oversikt = lidelse. Ledelse + oversikt = STYRING.

Reduksjon av uønskede hendelser begynner med risikohåndtering. Risikohåndtering i Qm+ er oppgavebasert og følger en strukturert metodikk. Metodikken er beskrevet under Risikohåndtering.

Qm+ er tilrettelagt for medvirkning.  Medarbeiderne er ledernes viktigste øyne! Alle ansatte i virksomheter som tar i bruk Qm+ får egne tilganger med eget dashbord som viser felles dokumenter, status på saksbehandling som angår alle, og den ansattes egne saker.

Internkontroll er noen man gjør, ikke bare har!

Internkontrollmetoden

Teori og praksis

Teori og praksis skal dokumenteres

Hva med teorien?

Teori = KS/HMS-håndboken

§ § og styrende dokumenter legger rammene

Hva kreves i praksis?

Enkle teknikker som involverer alle ansatte

Dokumenterer utøvelse, deltakelse og resultater!

Sjekklisten

Ledere kontrollerer bruken av sjekklister,

så de...

Aktivitetsplan

Som bygger på en...

Risikoanalyse

Dette er tre teknikker som dokumenterer forebyggende arbeid

Likevel skjer det feil! Så...

Avviksmelding

Det er ikke nok å snakke om hendelsene og rette dem

- de må logges også! Da får vi en...

Avviksoversikt

Vist som grafer

Slik at alle kan lære noe

Tiltak

Dette er tre aktiviteter som dokumenterer oppfølging

IK-metoden

Oftest i bruk av:

Lederne: Avviksoversikter og aktivitetsplan. Medarbeidere: Sjekklister og avviksmeldinger/forbedringsforslag. Men virker dette?

Internrevisjon

For å sjekke at systemet virker sammenligner vi

LIV og LÆRE.

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+