<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klimaregnskap

Qm+ hjelper deg med å regne ut fangst og utslipp av klimagasser

Klimaregnskap – hva er dine CO2-utslipp og hva er din CO2-fangst

Flere og flere kommuner vil etter 2020 lage årlige klimaregnskap. 

Også reguleringsplaner og kommuneplanen vil måtte vedlegge konsekvensene for klimaregnskapet.

Målet er å balansere utslipp og fangst av CO2-gasser. (Et regnskap har både og: debit og kredit).

Både private og offentlige virksomheter vil måtte rapportere sine utslipp til kommunen, og årlig vil kommunene legge fram resultatene.

Konkurranse: Hvilken bydel, by og kommune lager det første negative CO2-regnskapet?

Qm+ har skjemaet som registrerer CO2-utslipp og -fangst, slik at hvert borettslag, bydel og kommune kan lage sine egne klimaregnskap.

 

Vi minner om lovutviklingen fra 1992 til 2019:

HMS-internkontroll (medarbeidernes helse), Folkehelseloven i 2012, og Klimaloven i 2018.

Internkontrollbegrepet så dagens lys da HMS-forskriften kom i 1992/97.

Budskap: Kontroller selv! Lag kontrollplaner. Gjør risikoanalyser, bruk sjekklister, meld hendelser/avvik og analyser årsakene.

Så kom den nye Folkehelseloven i 2012. Fhi (Folkehelseinstituttet) måler folkehelsen i alle kommuner.
Se de årlige Folkehelsebarometrene.

2017: Ny Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og sosialtjenesten.
2019: FNs siste rapport om Jordens klimahelse.

 

Noen fakta:

I dag tenker de fleste gjenbruk, sykling til jobben, og redusering av flyreiser. Målet er å redusere utslipp.

Klesbransjen er verstingen, deretter olje og kull, deretter betongproduksjonen.

Betongindustriens utslipp er tre ganger større enn jordens samlede flytransportutslipp.

Utslipp av 1 tonn CO2 forblir i atmosfæren i 100 år, hvis den ikke fanges opp av «noen».


CO2-fangst:

Å fange CO2 med maskiner koster ca. 30.000 kr. pr. tonn fangst, mens grønne vekster, som bondens åker, fanger 1-2 tonn CO2 pr. dekar i løpet av sommeren – gratis.

Teoretisk: Dobler vi skogarealene i Norge, vil alle våre utslipp være fanget opp av vår egen boreale skog.

Verdens boreale skoger (Canada, Skandinavia og Sibir) fanger 60 % av all CO2-gass som bindes av alle jordens grønne planter, inklusive regnskogens fangst.


Det er bare et tidsspørsmål for når vi får et nytt «barometer» for alle kommuner: Klimaregnskapet.

Det blir interessant å se hvilke kommuner som blir årets vinnere, og hvilke kommuner som blir «klimataperne».

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+