<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvalitetsstyring

Qm+ hjelper virksomheter med å identifisere områder for forbedring

Kvalitetsstyring med Qm+

– Men i Qm+ finnes det flere verktøy som samspiller.

Qm+ har verktøyene for å hjelpe private og offentlige virksomheter med å utføre kvalitetsstyring for å finne områder for forbedring.  Qm+ er tilrettelagt for medvirkning fra ansatte, og er nødvendig for å effektivt samle alles erfaringer, og sørge for kontinuerlige forbedringsprosesser.

Medarbeiderne er ledernes «lytteposter» med viktige lokale kunnskaper som i Qm+ oppsummeres i grafer og tabeller - i sanntid - klar for å analyseres av lederne som beslutter nye tiltak og konkurransedyktige løsninger.

Grafoversiktene er avgjørende for ledere som vil styre 

Qm+ gir lederne unike drilldowns, som viser hvor og hvilke feil og mangler som gjentar seg.

grafoversikt-qm+

Enkel oversikt over de ulike feiltypene. Men hvilken feil har også en systemfeil?

grafoversikt-2-qm+

Den lengste grafen. Her gjentar feilen seg, altså systemfeil.

Virksomhetenes evne til å måle og styre ressursbruken, og bruke denne informasjonen til å forbedre seg, er en kritisk suksessfaktor.

Qm+ har fleksible verktøy som hjelper virksomheter med å styre sine prosesser gjennom muligheten til å følge opp tiltak, kostnader og skader relatert til uønskede hendelser.

 

ISO-standardene har nye krav

Fra 1. oktober 2015

ISOs nye strukturelle oppbygging av standarder implementeres i revisjonene av ISO 9001- og ISO 14001-standardene. Det er nå økt fokus på effektiv prosessledelse og behovet for endringsledelse og bærekraftig utvikling. Det er nå enklere å implementere nye standarder og integrere nye styringssystemer.

Det skal være en tre års prøveperiode for de som er sertifisert etter standardene, før styringssystemene må være i tråd med kravene i 2015-versjonene.

 

Vesentlige endringer som forventes

i ISO 9001:2015

  • Krav til dokumenterte prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon – ikke krav om Kvalitetshåndbok.
  • Forebyggende tiltak er ikke eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen.
  • Rollen som Ledelsens representant faller bort med forsterket ledelsesengasjement.
  • Den nye metoden utfordre organisasjonene til å analysere sine risikoområder.
  • Større vektlegging av planlegging og kontroll av endringer, inkludert krav til endringer i prosessene og nødvendige endringer av styringssystemet.

 Når tilsynene kommer, sørg for å stå støtt. Hent frem resultatene av kvalitetsstyringen som grafstatistikker. 

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+