<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvalitetsstyring

Qm+ hjelper virksomheter med å identifisere områder for forbedring

Kvalitetsstyring i Qm+

– I Qm+ finnes det flere verktøy som samspiller.

Qm+ har verktøyene for å hjelpe private og offentlige virksomheter med å utføre kvalitetsstyring for å finne områder for forbedring.  Qm+ er tilrettelagt for medvirkning fra ansatte, og er nødvendig for å effektivt samle alles erfaringer, og sørge for kontinuerlige forbedringsprosesser.

Medarbeiderne er ledernes «lytteposter» med viktige lokale kunnskaper som i Qm+ oppsummeres i grafer og tabeller - i sanntid - klar for å analyseres av lederne som beslutter nye tiltak og konkurransedyktige løsninger.

Grafoversiktene er avgjørende for ledere som vil styre 

Qm+ gir lederne unike drilldowns, som viser hvor og hvilke feil og mangler som gjentar seg.

Clipboard02 (1)

Enkel oversikt over de ulike feiltypene. Men hvilken feil har også en systemfeil?

grafoversikt-2-qm+

Den lengste grafen. Her gjentar feilen seg, altså systemfeil.

Virksomhetenes evne til å måle og styre ressursbruken, og bruke denne informasjonen til å forbedre seg, er en kritisk suksessfaktor.

Qm+ har fleksible verktøy som hjelper virksomheter med å styre sine prosesser gjennom muligheten til å følge opp tiltak, kostnader og skader relatert til uønskede hendelser.

 

ISO-standardene har nye krav

Fra 1. oktober 2015

ISOs nye strukturelle oppbygging av standarder implementeres i revisjonene av ISO 9001- og ISO 14001-standardene. Det er nå økt fokus på effektiv prosessledelse og behovet for endringsledelse og bærekraftig utvikling. Det er nå enklere å implementere nye standarder og integrere nye styringssystemer.

Det skal være en tre års prøveperiode for de som er sertifisert etter standardene, før styringssystemene må være i tråd med kravene i 2015-versjonene.

 

Vesentlige endringer som forventes

i ISO 9001:2015

  • Krav til dokumenterte prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon – ikke krav om Kvalitetshåndbok.
  • Forebyggende tiltak er ikke eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen.
  • Rollen som Ledelsens representant faller bort med forsterket ledelsesengasjement.
  • Den nye metoden utfordre organisasjonene til å analysere sine risikoområder.
  • Større vektlegging av planlegging og kontroll av endringer, inkludert krav til endringer i prosessene og nødvendige endringer av styringssystemet.

 Når tilsynene kommer, sørg for å stå støtt. Hent frem resultatene av kvalitetsstyringen som grafstatistikker. 

Nysgjerrig på om Qm+ passer din virksomhet?

Book demo og test verktøyene selv

DEMO AV Qm+