<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi forteller gjerne om vår 20 år lange reise

Vi liker å tro at 20 års erfaring har gjort oss ganske gode

Qm+ er utviklet gjennom 20 år med kontinuerlige forbedringsinnspill fra våre kunder. Vi som jobber med Qm+ tror alltid at vi kan bli bedre, og det motiverer oss til å lære enda mer av kundenes bruk. 

Dette har gjort at vi har fått mulighet til å tilpasse verktøyene til å løse reelle problemer, og ikke bare hypotetiske problemstillinger vi selv tror våre kunder opplever.

Qm+ har med årene blitt et omfattende verktøy som gir våre kunder solide beslutningsgrunnlag basert på fakta gjennom oversiktlige grafer, fagkunnskap og erfaring.

qm+persona-kopi


support

 

Vår systemforståelse

– Qm+ ligner på vekkerklokka!

app-qm+

Vår historie

Det startet med medvirkningsteknikker for samfunns- og virksomhetsutvikling. 

1975 – 91

Qm+ er tuftet på gründerens 15 års lange erfaring med Arbeidsbokmetoden (AB-metoden). AB-metoden er en medvirkningsmetode i planlegging og utvikling av samfunn og bedrifter. Den har samme lest som LEAN-metoden, og ble utviklet gjennom forsøk i 20 kommuner og større bedrifter.

1997

Internkontrollforskriftens §5 krever medvirkning fra arbeidstakerne i internkontrollen. AB-metoden ble videreutviklet i privat regi, og ideen om Qm+ oppstod.

2000

Qm+ lanseres som en skyløsning, og er en av de første digitale løsningene til bruk i virksomhetenes internkontroll. Qm+ kunne den gang sammenlignes med en digital AB-metode.

2005

KLP velger Qm+ som leverandør til sitt FøreVar-program som er rettet mot skadeforebygging i offentlige virksomheter. Det overordnede målet var at Qm+ skulle bidra til å sterkt redusere uønskede hendelser i offentlige virksomheter. Dette medførte utvikling av kraftfulle verktøy for risikoanalyse, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering og rapportering.

2013

LEAN management lanseres i Qm+. Dette gjør det enklere for virksomheter å dokumentere forbedringer og identifisere tiltak for å eliminere såkalt sløsing, og fokuserer på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

2017

Utover 2000-tallet er det stadig blitt innført nye forskrifter for ulike virksomhetsområder som strammer inn på virksomhetenes krav til oversikt over regelverk, risiko, medarbeideres kompetanse, avvik, uønskede hendelser osv. Oversikten skal dokumenteres. Dette løser Qm+.

2019

Mer enn 60 000 ansatte i private og offentlige virksomheter bruker Qm+.

LES MER OM Qm+

Kontakt

Lysaker Torg 12
Postboks 290, 1326 Lysaker

+47 22 95 83 63

post@qmplus.com 

Org.nr.: 982 126 517

Vil du prøve produktet selv?

Book demo av Qm+

DEMO AV Qm+