<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Organisasjonsendringer i Qm+

 

Etter 20 år som gründer, eier, primus motor og daglig leder ønsker nå Johs. Oraug – i en alder av 75 år, å trappe ned sitt daglige virke i firmaet og gå gradvis over til tilværelsen som pensjonist.

Johs. trer derfor av som daglig leder og går over i en seniorkonsulent/veileder rolle for firmaet.

 

Ny organisasjon i QmPlus AS vil fra 1. august 2020 være som følger:

 

Christian Kvalheim Amor –

CEO Europa/IT-sjef.

christkv@qmplus.com

Thomas Nordbrekken         –

Daglig leder Norge

tn@qmplus.com

Rune F. Mikkelsen

Seniorkonsulent/veileder

rm@qmplus.com

Johs. Oraug

Seniorkonsulent/veileder

johs@qmplus.com

Katerina Kartsoni

IT ansvarlig drift

katerina@qmplus.com

           

 

Informasjon og status

Vi har over tid jobbet med en ny versjon (V4) av systemet Qm+. Underveis har det oppstått ulike hindringer og uforutsette hendelser som har medført at lanseringen av V4 stadig har blitt utsatt.

Vi kom til et veiskille der vi måtte ta en avgjørelse om videre fremdrift av V4. Lanseringen ble satt på vent og det jobbes nå med å bygge om hele V4 til et mer moderne grensesnitt.

I tillegg jobbes det med endringer og oppdateringer av layout på skjermbilder.

 

Vi vil begynne å fase over til ny versjon ila høsten 2020 og målet er at alle kunder er på ny versjon ila 2021.

Dere vil bli kontaktet før overgang til V4 og nødvendig opplæring etc. vil bli gitt.

 

Vi ser frem til et fortsatt godt og spennende samarbeid med dere i tiden fremover.

Ved spørsmål og behov for assistanse, ta kontakt med oss.

 

Kontakt oss:

post@qmplus.com                            Generelle henvendelser etc.

drift@qmplus.com                            Henvendelser vedrørende driftsspørsmål/problemer

 

+ 47 22 95 83 63

www.qmplus.com