<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tips til kommunedirektørene

Tips 1 til kommunedirektørene:  
-
Lag resultatrapporten om egenkontrollene på sekunder!

Resultatene av egenkontrollene skal dokumenteres, - ref. § 25-1 og § 25-2 i Kommuneloven fra 2021.
- det er også forutsetningen for økt lederengasjement!

Tips 2 til kommunedirektørene:  
-
Qm+ sin datateknologi gjør rutinebeskrivelsene overflødige!

Den første digitale data-teknologien tilbød markedet prosedyre-arkiv med søkemotor.      (24 år siden). 

1997: Det skulle gjøre det enklere for medarbeiderne å finne relevant prosedyre. Det er ikke nok i dag. 

2021: Nye lovkrav. Nå er det lederne som trenger enklere digitale løsninger for å kunne rapportere egenkontrollresultatene visuelt som grafoversikter.

Dagens datasystemer kan sikre kvalitetsstyringen, - uten kvalitetshåndbøker og prosedyresamlinger

  • Fordi styringssystemene i Qm+, lager automatisk visuelle resultatoversikter i sanntid over alle kommunens virksomheter i samme skjermbilde.

Meldingsskjemaer med kategoriserte feil, årsaker og konsekvenser,  - med forhåndsprogrammert saksbehandlingsprosess som også oppsummerer alle registreringene, - inkludert e-post-dialogene om saken, - ikke bare i tabelloversikter, men også grafer. Et klikk i fanen «Rapporter» gir på sekunder hvilke feilkategorier og med hvilke årsaks-oversikter som gjentar seg.  


MÅL 2021: Det er gjentakende feil som skal bort!  
Dette er resultater som engasjerer alle ledere, så vel administrative som politiske ledere. 

Alle vet at prosedyresamlinger  ikke bygger grafoversikter;

Men er interessante for kommunens superbrukere når nye kontrollutfordringer skal automatiseres imed Qm+.  
Med de digitale skjemaene i Qm+ gjenspeiler lov- og regelkrav, og erstatter prosedyrene.

Lederengasjementet må ha næring:
- Se skjermbildet nedenfor som viser et analysegrunnlag for ledernes beslutninger om forbedringstiltak. 


Den pedagogiske løsningen har Qm+:


Et klikk på årsaks-grafen «Rutinesvikt» - gir tabelloversikten klar for videre redigering.
- leder velger ett klikk på den lengste grafen, fordi dette tyder på en «systemsvikt» eller feil arbeidsmetode.

Løsningene i Qm+ RAPPORTER har visuelt arkivsøk, - og klikkbare grafer.

- som var på plass 15 år før den siste internasjonale kvalitetsstandarden (ISO 2015) fjernet kravet om prosedyrer og kvalitetshåndbok.
De nye kravene om lederengasjement forutsatte resultatoversikter. Lovkravene i Kommunelovens del 7 fulgte etter i 2021.
Kommunedirektøren lager rapporten til Kommunestyret på noen minutter med Qm+.

 

Ta kontakt med Rune, Thomas eller Johs på post@qmplus.com eller 22 95 83 63.

Title Of Your Cta Section

Call-to-Action Section

DEMO AV Qm+