<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
wurth-l
otra-l
TESS
bilia-logo
boreal
betonmast-hæhre
rogaland-fk
hammerfest
rakkestad
Spark_Logo
app-qm+

Når kvalitet gjelder

Hvorfor velge Qm+

Qm+ er utviklet gjennom 20 år med forbedringsinnspill fra våre kunder. Det har blitt et omfattende verktøy som gir virksomheter solide beslutningsgrunnlag basert på fakta gjennom oversiktlige grafer, fagkunnskap og erfaring.

Qm+ viser kobling mellom oppgaver og krav, kontroller og resultater av disse

  • Klikkbare grafer og tabeller som gir full oversikt over alle deler av virksomheten
  • Grafene oppsummerer alle registreringer av UH/avvik, risikoanalyser, sjekklister, oppdrag, forbedringsforslag, spørreundersøkelser osv.
  • Full sporbarhet i alle deler av saksbehandlingen
  • Analyse, registreringer, saksbehandling, tiltak, rapportering, revisjon og arkivering gjøres på samme sted
  • Dokumentasjon, inkludert e-poster, arkiveres automatisk  på rett sak
  • Svært fleksibelt ved at kunden selv kan tilpasse innholdet i meldingsskjemaer og sjekklister
LES MER OM Qm+
DEMO AV Qm+

Tilpasset din virksomhet

Tverrfaglig styringsverktøy

kvalitet-black

Kvalitetsstyring

Vårt produkt har hjulpet virksomheter i nesten 20 år med kontinuerlige forbedringer av kvaliteten på sine arbeidsprosesser.

Les mer -> 

risiko-black

Risiko og beredskap

Qm+ har et omfattende verktøy for risikohåndtering som øker virksomhetens evne til å identifisere MUH, planlegge tiltak og kontrollere risiko. 

Les mer -> 

internkontroll-ikon

Internkontroll

Verktøyene i Qm+ er utviklet for å skape en kobling mellom oppgaver og krav, kontroller og resultater av internkontroller.

Les mer ->

hms-black

HMS

Qm+ hjelper virksomheter med å utøve et forsvarlig HMS-arbeid, og er også utviklet med hensyn til medvirkning fra de ansatte.

Les mer -> 

ik-mat-haccp

IK-Mat og HACCP

Risikohåndtering, meldingsskjemaer, dokumenthåndtering og rapportering er tilpasset for IK-Mat og HACCP.

Les mer ->

lean-black

LEAN management

LEAN-skjemaer medfølger og kan tilpasses. Gjennom samspill og involvering av de ansatte, kan virksomheter jobbe med systematisk forbedringsarbeid.

Les mer -> 

fdv

FDV

Lag instrukser, ansvarsmatriser og sjekklister for å holde oversikt over materiellet og lag periodiske planer med varslinger for vedlikeholdet av det.

Les mer ->

Klimaregnskap

Klimaregnskap

Kriser, små eller store, kan ramme alle virksomheter. Med Qm+ har du verktøyene for både planlegging for kriser, og håndtering av dem.

Les mer ->

folkehelse-ikon

Folkehelsearbeid

Qm+ har tverrfaglige verktøy for offentlige virksomheter til å planlegge folkehelsearbeidet, iverksette tiltak og evaluere disse.

Les mer ->

Lars Gunnar Larsen
Kvalitetssjef, Otra Norge
Otra Norge AS er en landsdekkende norsk elektrogrossist og har i den forbindelse benyttet Qm+ i den daglige driften og i kvalitetsarbeidet i relasjon til ISO 9001. 

– Otra Norge har benyttet systemet til prosedyre- og prosessbibliotek, avviksrapportering, avvikshåndtering, HMS-oppfølging, aktivitetslogg for salg og innkjøp, samt KPI-rapportering av QA-mål. Undertegnede står til disposisjon ved ønske om ytterligere avklaringer rundt bruk og funksjonalitet i henhold til vår bruk.
Rune Embre
Qualitymanager, Würth
– Vi har erfart at Qm+ gir oss en tett og fin oppfølging. Med sin inngående kunnskap om "best practice" på internkontrollområdet tilpasses systemet til våre behov, og vi får gode og nyttige råd som bidrar til at vi oppnår de resultater vi ønsker.

Les våre nyeste blogginnlegg

Sample - How To Post
on mai 24, 2019

Qm+

HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt oss

Har du et spørsmål eller ønsker å snakke med oss om Qm+? Vi hører gjerne fra deg. Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg så snart som mulig.

QmPlus AS

Postboks 118, 3071 Sande i Vestfold

post@qmplus.com

+47 22 95 83 63