<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2084309188543120&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LEAN management

Eliminer sløsing og fokuser på kundens opplevelse av produktet eller tjenestens verdi fremfor kostnadselementene

LEAN management 

LEAN management kan anvendes i alle virksomheter der det er behov for omstilling og effektivisering. LEAN management gjør det enklere å dokumentere forbedringer og identifisere tiltak for å eliminere såkalt sløsing og fokuserer på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

Verktøyet i Qm+ er basert på 15 års praktisk erfaring med Arbeidsbokmetoden (AB-metoden), hvor det sentrale var medvirkning fra ansatte til å foreslå tiltak for å forbedre produksjonsprosesser.

I Qm+ er LEAN-meldingsskjemaene tema-baserte.
Dette innebærer at temaene er listet opp som kategorier og at temaene følger en rekkefølge som tar sikte på å avdekke:

  • Hvor kan prosessen forbedres

  • Hvordan kan den forbedres

  • Identifiserte Mulige Uønskede Hendelser

  • Årsaker til Uønskede Hendelser

Alle ansatte kan delta i prosessen ved å fylle ut LEAN-meldingsskjemaene, og resultater drøftes av nedsatte arbeidsgrupper.

Egen funksjon for arkivering i Qm+ gjør at alle e-poster og nye forslag lagres automatisk på det temaet som behandles.

Alle verktøyene i Qm+ er utviklet med hensyn til medvirkning fra ansatte. Alle ansatte i virksomheter som tar i bruk Qm+, får egne tilganger med eget dashbord som viser fellesdokumenter, status på saksbehandling som angår alle og den ansattes egne saker.

 

Lean

Funksjoner i Qm+ som sikrer LEAN-prosessen

  • Risikoanalyseskjemaer

  • Oppdragsmelding-/prosjektstyring

  • Spørreskjemaer

  • Saksbehandling

  • Mobil-app med mulighet for bildedokumentasjon

 

 

Vil du prøve produktet selv?

Book demo av Qm+

DEMO AV Qm+